Tagok

 

A szerkesztőbizottság tagjai: Alföldy Jenő, Ágh István,Bertalan Tivadar, Czigány György, Dobai Péter, Gyulai Líviusz, Kalász Márton, Kiss Dénes, Rózsássy Barbara, Szakonyi Károly, Tóth Éva, Végh Attila

Főszerkesztő: Sághy Ildikó

Művészeti vezető: Kő Pál

Főmunkatárs: Wutka Tamás

Művészeti szerkesztő: Réti Attila

Olvasószerkesztő: Pécsi Tibor

Szerkesztőségi postacím:

1052 Budapest, Városház u. 7., fsz. 15. Telefon: 233-6952 és 312-0916.
Mobil: 06-20-465-9232.

E-mail: iroegy@gmail.com

Kiadja: a Magyar Írók Egyesülete Tiszteletbeli elnök,
kiadóigazgató:
Szakonyi Károly Elnök: Kiss Dénes
Nyomdai kivitelezés: Pharma-Press Kft. 1037 Budapest, Vörösvári út 119–121. Felelős vezető: Dávid Ferenc

Terjeszti: Magyar Posta Zrt.
Hírlap Üzletága és regionális társaságai.
Előfizethető: a hírlapkézbesítőknél és a Hírlap-előfizetési Irodában (1089 Budapest, Orczy tér 1., levélcím: HELP, Budapest, 1900), valamint Budapesten a Magyar Posta Zrt. Hírlap-előfizetési
és Elektronikus Posta Igazgatóság kerületi ügyfélszolgálati irodáiban, vidéken a postahivatalokban.
Külföldön terjeszti: a HELÍR (1089 Budapest, Orczy tér 1., telefon: 477-6300, 477-6381).

Előfizetési díj: fél évre 1320 Ft, egész évre 2640 Ft Egy példány ára: 450 Ft Megjelenik: kéthavonta

Kéziratokat nem őrzünk meg
és nem küldünk vissza

HU ISSN 1216-4399